Andreas Teodorsson Art

Freelance illustrator & graphical artist

Daily draw #1 – Fox sketch – 2017-10-20

Art
Digital

45 min sketch of a fox I found online. Photoreference used

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.