Daily draw #1 – Fox sketch – 2017-10-20

45 min sketch of a fox I found online. Photoreference used

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.