Andreas Teodorsson Art

Freelance illustrator & graphical artist

Drawing of a fox looking at a pumpkin

Pumpkins!

Art
Digital

I had to join in on the Halloween fun. First coloured drawing in a long time, went decent. I still need to practice a lot 🙂

Jag kände att jag var tvungen att hoppa på Halloween-tåget. Första färglagda målningen på länge, gick väl hyfsat. Jag behöver fortfarande öva en del 🙂

Done in Krita.
Time taken: a few hours
Released under CC BY-NC-SA 4.0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.