Pumpkins!

Drawing of a fox looking at a pumpkin

I had to join in on the Halloween fun. First coloured drawing in a long time, went decent. I still need to practice a lot 🙂 Jag kände att jag var tvungen att hoppa på Halloween-tåget. Första färglagda målningen på länge, gick väl hyfsat. Jag behöver fortfarande öva en del 🙂 Done in Krita. Time …

Pumpkins! Läs mer »